İSG Verim

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatına istinaden yasal dokümanları hazırlamak ve sahada sürekli kontrol yaparak iş güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak biz iş güvenliği uzmanlarının temel çalışma prensibidir. İş güvenliği hizmetini üst seviyelere çıkartmak için yaptığımız çalışmanın bir verimini hesaplamamız gerekmektedir.

Read more

Binaların Yangından Korunması

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre işletmemizi daha kolay ve hızlı tetkik edebilmemiz için bir soru listesi hazırladım. Soruların cevaplandırılması ve ilgili verilerin girilmesi ile yönetmelik kapsamında zorunlu yapılması gereken işlemleri, mevcut durum ile karşılaştırılması excel formatında yapılarak, bize bir yol haritası çıkarmaktadır. Çalışmalarımızda kolaylık […]

Read more

İSG İç Tetkik Soru Listesi

İSG profesyonelisiniz ve bir işyerinde işe başlayacaksınız. Nereden ve nasıl başlayacaksınız? Yapılan çalışmalar nedir? Neler eksik kalmış ve yapılmalıdır? Bunları öğrenmek için İSG mevzuatını gözden geçirerek işyerindeki çalışmalara bakılmalıdır. İSG mevzuatı geniş olması açısından zor ve gözden kaçırılabilecek noktalar olabilmektedir. İşyerinde İSG çalışmalarının başlangıcını kolaylaştırmak […]

Read more

İSG Mevzuat Özet

İSG mevzuatında birçok yönetmelik, tebliğ yer almaktadır. Özellikle İSG alanında çalışmaya yeni başlayan arkadaşların mevzuata hakim olmaları uzun zaman alabilmektedir. Uzun yıllar İSG alanında çalışıyor olsak bile gözden kaçırdığımız konular da olabilmektedir. Kendime göre mevzuat özeti çıkartıp sizlerle paylaşıyorum. Sizde kendinize göre düzenlemesini yaparak bilgilerinizi […]

Read more

Kimyasal Madde ve Toz Ölçüm Değerlendirme

İşyerlerinde gürültü, titreşim, termal konfor, toz gibi ortam ölçümleri klasik olarak yapılmaktadır. Hatta firmalar bu ölçümleri paket halinde sunmaktadırlar. Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte kişisel maruziyet ölçümleri de yapılmaya başlandı. Fakat bizler 1-2 çalışana maruziyet ölçümü yapıp tüm fabrikayı kapsatmaya çalışıyoruz. İSG profesyonelleri olarak fark […]

Read more

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi kavramını ilk olarak üniversite yıllarında çevresel etki değerlendirme, çevresel risk değerlendirme ile öğrendim. Çalışma hayatım sırasında İSG alanına yönelmem ile risk değerlendirmesini daha detaylı öğrenmeye ve uygulamaya başladım. Genelde basit yöntemler detaya girilmeden anlatılmakta ve uygulanmaktadır. Risk değerlendirmesi var mı? var. Yapıldı mı? […]

Read more

Patlamadan Korunma Dokümanı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında ve TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı gaz ortamları, TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler, TS EN 50272-2 Güvenlik kuralları – Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları […]

Read more