İSG Verim

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatına istinaden yasal dokümanları hazırlamak ve sahada sürekli kontrol yaparak iş güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak biz iş güvenliği uzmanlarının temel çalışma prensibidir. İş güvenliği hizmetini üst seviyelere çıkartmak için yaptığımız çalışmanın bir verimini hesaplamamız gerekmektedir.

Bu amaçla excel formatında bir doküman hazırladım. Bu doküman sayesinde;

  • Hangi bölümler üzerinde daha fazla durmam gerektiğini görebiliyorum.
  • Bir ödül sistemi getirildiğinde daha adil bir şekilde hangi bölümü ödüllendirebileceğimiz ortaya çıkmaktadır.
  • Aylık raporlar halinde ilgili bölümler ile paylaşarak bölüm sorumlularının, ustabaşılarının daha fazla iş güvenliğine katılmalarını sağlayabiliyorum.

Hazırladığım doküman hakkında detay bilgiler verecek olursam;

  • Çalışma sahanızı bölümlere ayırın. Ayırdığınız her bölümün idari bir amiri ve/veya ustabaşını olması önemlidir. Yoksa elde edeceğiniz verimi ve sonrasında vereceğiniz hedefleri takip edebilecek biri olmayacaktır.
  • Her bölümün çalışan sayısı, yaptığı işin tehlike boyutu, alan büyüklüğü gibi birçok etkenden dolayı aynı şekilde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu nedenle, ortaama çalışan sayısı ve risk puanı belirleyerek değerlendirme yapılması doğru olacaktır. Örneğin; az riskli bir bölümde bir hata 10 puan ise çok riskli bir bölümde bir hata 3 puan olarak değerlendirilmektedir.
  • Verim hesabı 4 ana konudan (iş kazası, işbaşı konuşma performansı,oryantasyon eğitimi, İSG uygunsuzlukları)  oluşmaktadır. Bu konu başlıkları üzerinden yüzde değerler (50-15-15-20) ağırlıklı yüzde oranını göstermektedir. Siz istediğiniz konuyu azaltarak çoğaltabilirsiniz.
  • Oryantasyon eğitimi, bizlerin verdiği eğitim değildir. Ben ustabaşılarını işin içine çekerek bir sistem oluşturdum ve bu eğitimi onların vermesini sağladım. Oluşturduğum sistem hakkında ilerleyen zamanda bir yazı paylaşacağım. Genel olarak eğitim içeriği, fabrika tanıtılması, genel iş güvenliği konuları, ilgili bölüme özel iş güvenliği konuları, yapacağı işi nasıl yapacağı vb.
  • İSG uygunsuzluklarında ben 7 madde belirledim. 1-2-3 şeklinde puanlama yaptım. 1 az görülen 2 haftada 1; 2 sık görülen haftada 1-2; 3 çok sık görülen haftada 3 ve daha fazla. Bu bölümde, 4-5 ana başlık belirleyerek ana başlıkların altında alt başlıklar ve maddeler oluşturarak bir iç tetkik listesi oluşturulabilir. Bu liste ile haftalık kontroller yapılarak bu dokümana işlenebilir.
  • Verim hesabı 3 aylık ve yıllık dönemlerde hesaplanmaktadır. Ayrıca bir grafikte de gösterilmektedir. Grafik üzerinde çeşitli hedefler belirlenmiştir. Bu hedef değerlerini siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

 

İSG Verim dokümanını indirmek için tıklayınız.

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir