ÇEVRE

Kimyasalların Kaydı ve Değerlendirilmesi

 

Seveso – BEKRA

 

Çevre Mevzuatı İç Tetkik Soru Listesi

 

Çevre Mevzuatı Özet

 

Tekstil Boya Banyosu Atıksularının Ozon, Persülfat ve Peroksimonosülfat Oksidasyon Prosesleri ile Arıtımı